Hyresgästundersökningar

Vi har en lång erfarenhet av att genomföra nöjd kund-undersökningar för stora och små bostadsföretag. Detta gör att vi är väl skickade att i samråd med kunden ta fram frågeformulär av hög kvalitet och genomföra effektiva undersökningar som ger resultat man kan lita på och värdefulla beslutsunderlag för hur man ska prioritera sitt kundarbete.

I analys och bearbetning använder vi oss av den bästa tänkbara metodik – se en beskrivning av denna under avsnittet Nöjd kund-undersökningar.