February 22, 2017

Hyresgästundersökningar med kvalitet och tillförlitlighet

Statistikkonsulterna vänder sig till bostadsföretag som planerar genomföra sin nöjdkundundersökning. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att hjälpa bostadsföretag för att nå framgångsrika resultat. För mer information klicka här…