Hållbarhet

Frågeställningar kring ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet blir mer och mer aktuell inom privat och offentlig sektor. Därmed blir det angeläget att ta fram data som belyser området. Det kan handla om kvalitet i verksamheter, hur kunder och brukare upplever och värderar hållbarhetsfrågor etc.