June 13, 2016

Frukostseminarium om statistiska metoder, 21 juni

Tisdagen 21 juni hålls ett frukostseminarium med temat ”Hur mycket kan man effektivisera försök genom att använda statistiska metoder?” För anmälan och mer information klicka här…