April 20, 2016

Frukostseminarium 27 april

Magnus Pettersson kommer att leda ett frukostseminarium på temat ”Analysera garantier med statistiska metoder” onsdagen 27 april kl. 8. För mer information läs här…