October 11, 2017

Flyttstudie

Statistikkonsulterna medverkar nu i en undersökning som avser att kartlägga attityder bland nyinflyttade i Värnamo.

Viktiga frågor är motiv till inflytt och vad man tycker om kommunen. Läs mer här…