January 29, 2018

Flytt- och boendestudie

Flytt- och boendestudien i Värnamo är nu färdig och en rapport finns på kommunens hemsida. Statistikkonsulterna hade förmånen att få medverka i studien och vi hoppas att metod och resultat kommer att visa sig värdefulla och användbara. Läs mer här…