February 8, 2017

Finansmatematiskt kompetenscenter i Västsverige

Statistikkonsulternas vänder sig nu till banker, försäkringsbolag och andra aktörer som sysslar med finansiell riskhantering i syfte att söka konstruktiva samarbeten. För mer information klicka här…