November 2, 2016

Finansiell riskhantering

Statistikkonsulternas ambition är att arbeta mer för banker, försäkringsbolag och andra aktörer som sysslar med finansiell riskhantering i syfte att bygga ett starkare finansmatematiskt kompetenscenter i Västsverige.

Läs mer här och i bifogad   ”Case Report”:

Svensk version

English version