Bostadsplaneringsundersökningar

Vid planering av nya bostadsområden och nybyggnation är väl utformade undersökningar värdefulla verktyg för att få goda beslutsunderlag.