Boendevärdering inför hyressättning

Vi kan hjälpa till med att ta fram och genomföra undersökningar riktad till hyresgäster där syftet är att få ett verktyg för hyressättning.