Biostatistik

Statistikkonsulterna vänder sig till företag, forskargrupper och enskilda forskare som behöver hjälp med statistik och statistisk metodik. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att hjälpa forskare inom biomedicinska och epidemiologiska tillämpningar att nå framgångsrika resultat.

Områden där Statistikkonsulterna ger konsultsupport:

Kliniska studier

Vi har en lång erfarenhet av att jobba med olika slag av kliniska studier. Områden där vi kan ge support är:

  • Design, studieprotokoll
  • Statistisk analysplan
  • Datainsamling
  • Statistisk analys
  • Statistiska rapporter

Övrigt

  • Epidemiologiska studier – design, statistisk analys och rapportering
  • Rådgivning om statistisk metodik och analys
  • Konstruktion och granskning av frågeformulär
  • Data management, programmering i SAS och SPSS
  • Granskning av artiklar

Vi kan utföra arbetet på plats hos er eller från våra lokaler i tät samverkan med er. Kontakta  gärna oss för ett förutsättninglöst möte.