December 17, 2014

Big data

Läs Magnus Petterssons artikel från Qvintensen nr 4, 2014 om big data, klimatstatistik mm. Detta är ett referat från senaste Statistikerträffen som hölls 24 september: image2014-12-17-094236