Alumnundersökningar

Att ta reda på vad tidigare studenter anser om sin utbildning, var man arbetar idag, hur man använder sina kunskaper mm, är viktigt när det gäller kvalitetsuppföljning. Sådana kunskaper är också användbara då man vill informera nya studenter om utbildningen och vad som väntar dem efter studierna.

Statistikkonsulterna kan ge professionellt stöd vid genomförandet av alumnundersökningar på olika nivåer – t.ex. på fakultetsnivå, men även på program- eller institutionsnivå.

Utmärkande för oss är:

  • Vi har ett fokus på att hålla en hög statistisk och metodologisk kvalitet
  • Vi kan åta oss att genomföra hela undersökningar från A till Ö med olika upplägg när det gäller datainsamling och övrigt genomförande
  • Vi kan även ge stöd när det gäller valda delar, t.ex. frågekonstruktion, användning av sannolikhetsurval och fördjupad statistisk analys

 

 

Kontaktperson
Jonny Olofsson
Tel: 031-703 73 73
Epost: jonny.olofsson @statistikkonsulterna.se