March 3, 2015

ABB Robotics

Statistikkonsulterna har tecknat ramavtal med ABB Robotics inom området statistisk rådgivning. Vi hälsar de nya kunder välkomna och ser fram mot ett givande samarbete.