Riskhantering

Att analysera och hantera finansiella risker har blivit mer och mer angeläget under de senaste åren. Speciellt har regelverket kring finansiell riskhantering, exempelvis i form av Basel III, stramats upp efter den senaste finanskrisen.

Statistikkonsulterna har ett kompetent team som kan erbjuda support inom detta angelägna område.

Vi riktar oss till banker, försäkringsbolag och andra aktörer som sysslar med finansiell riskhantering.

Områden där vi ger konsultsupport:

 • Modeller för kreditrisk, likviditetsrisk, koncentrationsrisk och marknadsrisk
  • Dokumentation av riskmodeller
  • Kvalitetsbedömning av riskmodeller
  • Utveckling av riskmodeller
 • Riktlinjer för mätning och dokumentation av risker
 • Löpande beräkning och rapportering av risker
 • Kapitalkravsberäkningar
 • Stresstester
 • Modellering för prissättning
 • Värdering av finansiella tillgångar
 • Intern databashantering
 • Statistisk analys
 • SAS-programmering
 • mm

Vi kan utföra arbetet på plats hos er eller från våra lokaler i tät samverkan med er. Kontakta  gärna oss  för ett förutsättninglöst möte.