Boendesegregation

I Sveriges kommuner arbetar man idag i större eller mindre grad med åtgärder för att förebygga och minska olika former av segregation. Många tecken tyder på att detta arbete kommer att få ökad fokus framledes.

Ett fokus på segregation ställer bla krav på att det går att synliggöra segregationsmönster och dess utveckling inom olika områden och på olika geografiska nivåer. För kommuner kan det handla om att analysera och följa upp parametrar kring socioekonomisk status, utbildning, hälsa etc i olika kommundelar, men också om att jämföra sig med andra kommuner.

Statistikkonsulterna har sedan länge intresserat sig för detta och närliggande områden. Vi kan erbjuda kommuner och andra aktörer stöd när det gäller insamling av data, genomförandet av studier, kvantitativ uppföljning och utredningar inom detta spännande fält.

En ny rapport

Vi har tagit fram en kort rapport som belyser etnisk boendesegregation i Sveriges kommuner. Bla illustreras två sätt att via index ta fram övergripande segregationsmått.

Rapporten visar också på möjligheter att via data på DeSO-nivå genomföra strukturella analyser avseende en kommuns olika delar. Detta är användbart vid segregationsstudier, men också inom många andra områden som rör samhällsplanering.

Skicka ett mejl till webb1@statistikkonsulterna.se, så mejlar vi över ett exemplar av rapporten.